Jméno Tvé ať v srdci mám

Info o skladbě

Anglická píseň: Copyright © 2008 Sally DeFord
Český text: Copyright © 2009 Martin Prachař
Web skladatele: www.defordmusic.com
Přímý odkaz na dílo: www.defordmusic.com/sheet-music/alphabetical-list/write-thy-name-upon-my-heart
Anglický název: Write Thy Name Upon My Heart, by Sally DeFord

Nahrávky


Noty


Český text

Jméno Tvé ať v srdci mám
napsané, ó Pane můj.
Uč mne lásce nehynoucí
a soucitem mne obdařuj.
Dej, ať i já jsem vlídný k druhým,
ať se ti více podobám,
ať do své tváře přijmu obraz Tvůj,
jméno Tvé ať v srdci mám.

Když bouře jsou, když zuří boj,
poslem míru toužím být.
Uč mne mírnosti i úctě,
jak bouři s vírou utišit.
Dej, ať i já jsem vlídný k druhým,
ať se ti více podobám,
ať do své tváře přijmu obraz Tvůj,
jméno Tvé ať v srdci mám.

Sílu mi ke službě dej,
pozvedej mne svou milostí,
by skutky mé Tě byly hodny,
dělaly čest Tvé božskosti.
Dej, ať i já jsem vlídný k druhým,
ať se Ti více podobám,
v tváři tvůj obraz, v srdci jméno Tvé,
Pane můj, ať stále mám.

Copyright © 2009 Martin Prachař

Videa

James Loynes, dvorní zpěvák Sally Defordové, nacvičuje tuto písen s misionáři v anglickém MTC:

A ještě jedna ukázka, z jiné části světa: