Proč „Texty česky“?

Téměř každá píseň v našem novém zpěvníku Náboženské písně má noty napsané tak, aby ji mohl zpívat čtyřhlasý sbor (SATB) s rozsahem běžných zpěváků. Dokonce i původní česká píseň Narodil se Kristus Pán, č. 131, kterou nám pro tento účel upravil Daniel Carter. Našim pěveckým sborům tedy zpěvník opravdu slouží jako základní zdroj "aranží" - jsou okamžitě k dispozici a dostupné všem, včetně nácvikových nahrávek na stránkách LDS.org, kde si členové mohou při nácviku pomocí interaktivního přehrávače podle libosti zesilovat nebo zeslabovat jednotlivé party.

Jak ale schopnosti a zkušenosti zpěváků a pianistů rostou, je přirozené zkusit něco náročnějšího, s větším rozsahem, případně zcela novou původní píseň, která ve zpěvníku není. (Ne náhodou snad téměř každý druhý skladatel z anglicky mluvícího světa nabízí aranži písně Prameni všech požehnání, která se z nějakého důvodu nevešla do posledního anglického vydání Hymns). Krom toho jsou mezi námi nadaní členové mnoho let studující na hudební škole, kteří si zaslouží slyšet hudbu Svatých posledních dnů v její úplné kráse, aniž by byla svazována měřítkem jednoduchosti pro všechny.

Dokud nám nedorostou naši vlastní hudební skladatelé, kteří by psali aranže náboženských písní pro pěvecké sbory českých Svatých posledních dnů, budeme odkázáni na aranže dostupné v angličtině. Troufám si tvrdit, že téměř každý náš sbormistr už někdy nějak řešil, jak takovouto aranži připravit pro sbor. Stejně tak i já - a proto vznikly tyto stránky.

Kontaktuji skladatele, jejichž aranže jsou k dispozici zdarma, vysvětluji jim naše potřeby (tou základní je, že musíme zpívat v češtině, má-li to na shromáždění vnést Ducha), a prosím o svolení publikovat jejich dílo zde na těchto stránkách s českým textem. Většinou souhlasí a mají velkou radost, že jejich hudba bude znít i u nás.

Neomezuji se ale jen na to, co je dostupné zdarma - snažím se zprostředkovat co nejrozmanitější obraz sborové hudby SPD. Spolupracuji s některými vydavateli, kteří se sborové hudbě SPD věnují.

Na těchto stránkách tedy najdete

  • Noty pro sólový či sborový zpěv s českým textem, které jsou k dispozici zdarma.
  • Informace o dostupných notách s českým textem, které je možné zakoupit v hudebních vydavatelstvích.

A spolu s tím i

  • Hudební ukázky publikovaných děl, ať už formou dema vytvořeného na počítači, nebo skrze odkaz na YouTube.
  • Nácvikové nahrávky pro jednotlivé party, pokud bylo v mých silách je připravit.

Měl bych dodat, že vše, co najdete na těchto stránkách, připravuji ve svém volném čase a zdarma. I když propaguji i hudbu, která zdarma není, neplyne mi z toho žádný finanční prospěch. Dělám to z lásky k hudbě Svatých posledních dnů, jež mi každý den pomáhá být na blízku našemu Spasiteli.

Těším se, že si spolu zazpíváme při nějakém společném kůlovém vystoupení!
Martin Prachař, duben 2017