Kdyby stál Spasitel za mnou

Info o skladbě

Anglická píseň: Copyright © 1993 Sally DeFord
Český text: Copyright © 2003 Martin Prachař
Web skladatele: www.defordmusic.com
Přímý odkaz na dílo: www.defordmusic.com/sheet-music/alphabetical-list/if-the-savior-stood-beside-me
Anglický název: If the Savior Stood Beside Me, by Sally DeFord

Nahrávky


Noty

Tento český text byl vybrán do zpěvníku Náboženské písně - noty viz píseň č. 189. České noty pro aranže této písně se připravují.


Český text

Kdyby stál Spasitel za mnou,
dělal bych, co dělávám?
Snažil bych se více hledět na to,
co přikázal nám?
Chtěl bych příklad napodobit?
Byl bych více uctivý,
kdybych jen směl vidět, že Spasitel
stále se mnou dlí?

Kdyby stál Spasitel za mnou,
říkal bych, co říkávám?
Snažil bych se jednat s láskou, jak to
On ukázal nám?
Chtěl bych hlásat lidem pravdu?
Byl bych více uctivý,
kdybych jen směl vidět, že Spasitel
stále se mnou dlí?

On je stále se mnou,
i když já Ho nevidím.
Má mě rád a rukou svou mě chrání,
v bezpečí jsem s Ním.
A tak bdím nad svými skutky,
abych Mu byl příjemný,
jako bych směl vidět, že Spasitel
stále se mnou dlí.

Copyright © 2003 Martin Prachař

Videa

David Archuleta zpívá při vystoupení na univerzitě BYU-Havaj:

Mormonský sbor Tabernáklu zpívá v aranži Sama Cardona: