Když naslouchám svým srdcem

Info o skladbě

Anglická píseň: Copyright © 2001 Sally DeFord
Český text: Copyright © 2006 Martin Prachař
Web skladatele: www.defordmusic.com
Přímý odkaz na dílo: www.defordmusic.com/sheet-music/alphabetical-list/if-i-listen-with-my-heart
Anglický název: If I Listen With My Heart, by Sally DeFord

Nahrávky


Noty

Tento český text byl vybrán do připravované české verze zpěvníku Children's Songbook. České noty pro aranže této písně se připravují.


Český text

Kdybych mohl žít, když na světě
s námi žil sám Spasitel,
pozorně a rád bych Mu naslouchal,
abych věděl, co říci chtěl.
A když nad písmy dnes přemítám,
hned klidný pocit mám,
a když naslouchám svým srdcem,
tak vím, že mluví Pán.

Rád poslouchám, jak prorok nás
učí slovům Kristovým.
Vím, že říká, co by mi řekl Pán,
kdybych dnes mohl kráčet s Ním.
Když se řídím tím, co nám radí
hned klidný pocit mám,
a když naslouchám svým srdcem,
tak vím, že mluví Pán.

Když pocítím Ducha Svatého,
vím, že pravdě naslouchám,
také vím, že mě může utěšit
a že o Kristu svědčí nám.
Když se utiším a Duch mluví,
hned klidný pocit mám,
a když naslouchám svým srdcem,
tak vím, že mluví Pán.

Copyright © 2006 Martin Prachař

Videa

Mormonský sbor Tabernáklu zpívá v aranži Ryana Murphyho: