Jeho dílo a Jeho sláva (SATB)

Info o skladbě

Anglická píseň: Copyright © 2015 Daniel Carter
Český text: Copyright © 2016 Martin Prachař
Web vydavatele: holysheetmusic.com
Anglický název: His Work and His Glory, by Daniel Carter

Upozornění

Available at HolySheetMusicNoty pro tuto aranži nejsou k dispozici zdarma.
Je třeba zaplatit za každý výtisk not, které budete k vystoupení svého sboru potřebovat. Například pokud máte 10 hlasý sbor, je nutné zakoupit 12 výtisků.
10 pro zpěváky, 1 pro dirigenta a 1 pro pianistu.
K zakoupení na stránkách HolySheetMusic.com


Nahrávky


Český text

Je dílem Tvým a Tvou slávou
nesmrtelným člověka učinit,
život věčný dát, by směl žít,
by u Tebe směl žít.

Život má být radostný!
Život má být radostný!
Však abychom radost poznat uměli,
svůj protiklad každá věc mívá.

Copyright © 2016 Martin Prachař


Noty

Noty pro tuto aranži byly připraveny pro vydavatelství HolySheetMusic. Nejsou k dispozici zdarma, a proto zde nemohou být nabídnuty ke stažení. Byly však zdarma připraveny, bez nároku na jakoukoli finanční odměnu pro autora české verze, tak jako vše ostatní na těchto stránkách.